I og omkring Humlebæk tegner en flok på en lille snes kvinder og mænd i mange aldre hver tirsdag i vinterhalvåret croquis i et formningslokale på Humlebæk skole - ikke så langt fra kystbanestationen. For at kunne låne lokalet og for at kunne få et lille tilskud til driften af tegneriet fra kommunen er vi samlet i en forening hvis eneste formål er, at organisere tegneaftenerne og holde lidt styr på økonomien, hvis største udgift er honorering af modellerne og, når vi har råd til det, en instruktør udefra til inspiration og korrektion af de værste unoder. Der er intet overskud i kassen - økonomien skal lige akkurat balancere.

Vi ser meget gerne, at deltagerne - man behøver ikke være medlem for at tegne med en enkelt gang - har en mailadresse og/eller et mobilnummer så vi kan meddele ændringer i planerne i tilfælde af pludseligt modelafbud eller lukning af lokalet pga nødvendige reparationer

Kig lidt på de andre sider hvis du har lyst til at tegne med og kontakt evt en fra bestyrelsen for at få mere at vide